آب بندی و پرکردن چاه های غیرمجاز در استان قم – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی شامگاه پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان قم و نهمین جلسه کمیته مناسب سازی کم آبی استان اظهار داشت: استفاده از پساب ها باید مطابق ضوابط و مقررات باشد. و سازمان جهاد کشاورزی استان قم فهرستی از چاه های ارسال مجاز برای استفاده از پساب در آب منطقه ای را تهیه کنند.

وی گفت: افرادی که به صورت غیرمجاز از فاضلاب استفاده می کنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.

وی افزود: اقتصادی است شادی نیاز به مصرف انرژی در استان قم وجود دارد و در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری جهاد کشاورزی قم باید با تغییر نام چاه ها نسبت به صرفه جویی در مصرف برق در بخش کشاورزی اقدام کند. مجوزها توسط سازمان آب منطقه ای صادر شده است.

وی ادامه داد: نهادهای مسئول نیز موظفند اعتبار لازم را تامین کنند، ضمن تشویق کشاورزان به استفاده از کنتورهای هوشمند، تا پایان سال مالی آینده برنامه زمان بندی را تغییر دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان قم با همکاری سایر دستگاه های مسئول نسبت به پلمب و پرکردن چاه های غیرمجاز استان قم اقدام کند.