اختصاص ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گیلانغرب به کشت تابستانه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار هکتار زمین کشاورزی در پای سد زاگرس یلانغرب اختصاص به دومین کاشت تابستانه.

وی افزود: این تصمیم به دلیل کاهش منابع آبی و کاهش ذخایر پشت سدها به دلیل بارندگی کم اتخاذ شد و این مجوز برای کشت ۷۰ درصد ذرت دانه ای و ۳۰ درصد ذرت علوفه ای صادر شد.

معاون آب منطقه ای کرمانشاه گفت: در انتهای ۲ سد و مخزن سراب یلانغرب همچنین هر گونه کشت دوم ممنوع است.

مرادی گفت: ظرفیت سدهای شهرستان یلانغرب در حال حاضر ۴۸ میلیون متر مکعب آب پشت سدها وجود دارد.