ارزش قرارداد پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران ۵۷ میلیارد یوان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش مهر، سید میعاد صالحی ظهر پنجشنبه از پروژه قطار سریع السیر بازدید کرد. السیر اصفهان – تهران با بیان اینکه جایگاه و اولویت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نفوذ در فناوری و حرکت به سمت است. تکنولوژی بالا او گفت: و این فناوری پیشرفته است.» این یک نمونه است اهن سریع است. البته این نسل اول است و نسل دوم و سوم در دنیا اجرا شده است.

وی افزود: اینکه یک پروژه فناوری نزدیک به ۱۵ سال طول کشید نیاز به آسیب شناسی دارد و البته در دولت سیزدهم به این موضوع توجه ویژه ای شد و از چهار میلیارد یوان حدود ۱.۷ میلیارد برای این پروژه هزینه شده است یوان (پول چین) به هفت ماه گذشته پیوند خورده است و این نشان از توجه دولت سیزدهم دارد.

مدیرعامل راه آهن گفت: نکته مهم توجه دولت به این پروژه است. پروژه اصلی تهران-قم-اصفهان است و لازم است تمام منابع این پروژه دیده شود. چیزی که من می بدانید تصمیم گیری در مورد اجرای کامل این پروژه بر عهده دولت است و خواهشمند است با توجه به عزم جدی وزیر و وزارتخانه به این پروژه توجه فرمایید.

صالحی با بیان اینکه برای پروژه قطار تهران-قم-اصفهان نیازمند تصمیم جدی هستیم، گفت: می توانیم بخشی از پروژه را از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. اگر بتوانیم این راه آهن سریع السیر را راه اندازی کنیم، می توانیم خطوط قطار سریع السیر دیگری را نیز اجرا کنیم و اگر توقف کنیم به بن بست می رسیم.