ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نمی شود – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، بهرام عین اللهی در گفتگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه تلویزیونی با موضوع «ثبت نام یک ساله وزارت بهداشت و اجرای طرح ملی» شیمیدانبیان کرد که نژاد جدید omicron حدود ۱۸ برابر بیشتر از سویه های قبلی شیوع دارد، وی افزود: یکی از مشکلات جهانی، برای همه ساده است. رسیدن کرونا است و مردم از محدودیت‌ها خسته شده‌اند.

وی تاکید کرد: ایمنی واکسن دائمی نیست ضد واکسن ها می توانند برای مدتی در برابر کرونا مقاومت کنند. بنابراین ما به مردم توصیه می کنیم که دوز تقویت کننده را تزریق کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: زمانی که وضعیت ویروس کرونا به مرز قرمز نزدیک می‌شود، توصیه‌های بهداشتی باید بیشتر رعایت شود.

عین اللهی با بیان اینکه از آذرماه گذشته هیچ واکسن خارجی وارد کشور نشده است، یادآور شد: در حال حاضر به اندازه کافی واکسن ذخیره داریم. از زمانی که ورود موج هفتم را احساس کردیم، تعداد مراکز واکسیناسیون افزایش یافته است.

ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نمی شود

وی در ادامه خاطرنشان کرد که همه ایرانیان در قالب طرح شیمیدانبیمه شده اند، گفت: بیماران مزمن می توانند دو بار بدون مراجعه به پزشک داروهای خود را تهیه کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: سازمان در ابتدای طرح ۴ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفت. شیمیدان وی اختصاص داد که ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تا پایان هفته ۲ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت می شود.

طرح عین اللهی شیمیدان برای تشویق و رونق تولید داخلی گفت: ارز ترجیحی داروهای وارداتی قطع نمی شود و با اجرای طرح شیمیدان همچنین بیمارستان ها Titek متصل شدند