اروپایی ها کوچکترین قدمی برای رفع تحریم ها برنداشته اند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی در برنامه ویژه خبری شبکه خبر گفت: ۲۵ هزار قربانی تروریسم داریم در حالی که این ظلم است. بیشترین تحریم ها توسط رژیم آمریکا اعمال شد. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت. اروپایی ها در سال های اخیر کوچکترین قدمی در جهت رفع تحریم ها برنداشته اند.

وی افزود: خانم النا دوهانگزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و گزارش مفصلی ارائه کرد. خانم دوهان او جمله مهمی دارد که در گزارش و نشست خبری هم بیان کرده است. تحریم ها بر تمام جنبه های حقوق بشری مردم ایران تأثیر گذاشته است».

دبیر ستاد کل حقوق بشر افزود: در ترور شهید سلیمانی همکاری خوبی بین دستگاه قضایی عراق و ایران وجود داشت. در این معنا، دادگاه تجارت بین بازیکن بین المللی دادسرای تهران مراحل نهایی تنظیم کیفرخواست را سپری می کند و به زودی کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

غریب آبادی گفت: پرونده حمید نوری نقض گسترده حقوق بشر و یک پرونده کاملا سیاسی است که هیچ مبنایی ندارد. آقای نوری سه سال است که در سلول انفرادی به سر می برد و با اینکه حکم صادر شده و تا چند روز دیگر مهلت تجدیدنظر به پایان می رسد، اما هنوز به شکل قابل فهمی حکم را به آقای نوری نداده اند. سوئد در این زمینه مسئولیت بین المللی دارد وظیفه و بسیاری از اقدامات مختلف انجام شد. هم در زمینه حقوقی و قضایی و هم در عرصه سیاسی و دیپلماتیک در سطوح مختلف.