اسکار ۹۴ در دسته های مختلف فرش صورتی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبرندگان جوایز اسکار ۹۴ در ۲۳ موضوع در مراسمی کدام ممکن است به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با رعایت درست پروتکل های کرونا در سالن دالبی برگزار تبدیل می شود، راه اندازی شد خواهند شد. نامزدهای کلاس های مختلف در جاری حاضر روی فرش صورتی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا ساعاتی تولید دیگری برندگان جوایز اسکار ۹۴ راه اندازی شد خواهند شد.

بهتر از فیلم:

“بلفاست”

“سوئیچ”

“جستجو نکنید”

“رانندگی ماشینم”

“تل ماسا”

“شاه ریچارد”

“پیتزا شیرین خاص”

کوچه کابوس

“توانایی سگ”

“داستان سمت غربی”

بهتر از بازیگر عملکرد اول زن:

جسیکا چستین، “تامی فی توجه”

نیکول کیدمن برای “ریکاردو” بودن

اولیویا کولمن، «زن بی جا»

کریستن استوارت در اسپنسر

پنه لوپه کروز، “مامان های موازی”

بهتر از بازیگر عملکرد اول شخص: K.

ویل اسمیت، “شاه ریچارد”

بندیکت کامبربچ برای «توانایی سگ»

اندرو گارفیلد، “تیک، تیک… بوم”

دنزل واشنگتن، “تراژدی مکبث”

خاویر باردم در «ریکاردو بودن»

بهتر از فیلمبرداری:

“تل ماسا”

کوچه کابوس

تراژدی مکبث

“توانایی سگ”

“داستان سمت غربی”

بهتر از کارگردان:

جین کمپیون برای «توانایی سگ»

پل توماس اندرسون برای «پیتزا لیکور»

کنت برانا برای بلفاست

ریوسکه هاماگوچی برای «ماشین ممکن است را بران»

استیون اسپیلبرگ برای «داستان وست ساید»

بهتر از موسیقی محتوای متنی:

“جستجو نکنید”

“تل ماسا”

“افسون”

“مادران موازی”

“توانایی سگ”

بهتر از فیلمنامه اقتباسی:

“سوئیچ”

“رانندگی ماشینم”

“حساس آن”

زن بی جا

“توانایی سگ”

بهتر از سناریوی با بیرون محدودیت:

“بلفاست”

“جستجو نکنید”

“شاه ریچارد”

“پیتزا شیرین خاص”

“بدترین شخص دنیا”

بهتر از بازیگر عملکرد تقویت می کند شخص:

کودی اسمیت – برای «توانایی سگ» کافی است

کلارنس هیندز در بلفاست

تروی کوتسار “کودا”

جسی بالمونز در «توانایی سگ»

جی. کی. سیمونز در ریکاردوس بودن

بهتر از بازیگر عملکرد تقویت می کند زن:

آریانا دی باس برای «داستان غرب»

آنجانو الیس برای «شاه ریچارد»

جسی باکلی برای «زن بی جا»

جودی دنچ در بلفاست

کریستن شناخته شده به عنوان “توانایی سگ” شناخته می شد.

بهتر از فیلم در سراسر جهان:

“رانندگی ماشینم”

“او می دود”

“کف دست خدا”

“لوانا: بوفالو در مدرسه درس”

“بدترین شخص دنیا”

بهتر از مونتاژ:

“جستجو نکنید”

“تل ماسا”

“شاه ریچارد”

“توانایی سگ”

“تیک، تیک بوم!”

بهتر از انیمیشن:

“افسون”

“او می دود”

لوکا

“میچل در مخالفت با ماشین ها”

“رئا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال اژدها”

بهتر از لحن:

“شاه ریچارد”

“افسون”

“بلفاست”

“وقتی برای مردن نیست”

“۴ روز خوشایند”

بهتر از انیمیشن مختصر:

“ورزش های هنری”

“باستیا”

“زمینه کمربند”

“رابین رابین”

“برف پاکن”

قالب پارچه:

کرولا

“موضوع کوه”

“تل ماسا”

کوچه کابوس

“داستان سمت غربی”

مستند مختصر:

“شنیدنی”

“ممکن است رو ببر خونه”

“ملکه بسکتبال”

سه لحن بی همتا.

“روزی کدام ممکن است ما قلدری می کردیم”

مستند بلند:

“صعود کردن”

آتیک

“او می دود”

“تابستان روح”

“نوشتن با منقل”

بهتر از فیلم مختصر:

“آلا کاچو – بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک کن”

“لباس”

‘خداحافظی تمدید شده’

“به صورت جداگانه”

“لطفا پایداری کنید”

جلوه های ویژه:

“تل ماسا”

“شخص آزاد”

“وقتی برای مردن نیست”

“شانگ ژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم ده حلقه”

“عنکبوت ممکن است: راهی برای خانه نیست”

بهتر از طراحی ساخت:

“تل ماسا”

کوچه کابوس

“توانایی سگ”

تراژدی مکبث

“داستان سمت غربی”

بهتر از صدا:

“داستان سمت غربی”

“بلفاست”

“حساس آن”

“وقتی برای مردن نیست”

“توانایی سگ”

آرایش صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو:

برخورد به آمریکا ۲

کرولا

“تل ماسا”

خانه گوچی

“توجه های تامی فی”