اعتبارات تبلیغات اسلامی نسبت به نهادهای فرهنگی کم است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان اظهار داشت: اگر جامعه بخواهد تقوای الهی را کسب کند باید شعائر الهی در آن انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: شعائر الهی از جمله نماز جماعت، اجتماع محراب امام حسین(ع)ع) و حج نشانه حکومت الهی است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی اهتمام زیادی به اجرای احکام دینی دارد، افزود: نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف اهتمام زیادی به حل مسائل دارند.

حجت الاسلام مهدوی با ادعای اینکه سازمان تبلیغات اسلامی گرفتار نظام بروکراتیک شد، افزود: برای نیروی کار منابع اعتباری و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با سایر نهادهای فرهنگی بسیار ناچیز است.

وی تاکید کرد: اما نقاط قوت سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل سد اجتماعی و وجود تشکل های مذهبی بسیار زیاد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه هیئت های مذهبی در مبارزه با ولیعهد با تمام وجود در محل حاضر شدند، افزود: سازمان.”

وی گفت: خانه های جهان به تجهیزات بیشتری نیاز دارند.