اعتصاب نیم بدنه شورای عالی فضای مجازی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین زبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به تحلیل مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با محوریت شورای عالی فضای مجازی پرداخت که شرح آن به شرح زیر است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۸۹ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و تا امروز بیش از یک دهه از تاسیس این نهاد می گذرد. آنها وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم و به موقع و نظارت و نظارت مؤثر و به روز در این حوزه» و «نقطه کانونی» آن می دانند. رویارویی هوشمندانه و قدرتمند با تحولات سریع فضا. مجازی محسوب می شوند.

کیفیت عملکرد این موسسه تا کنون یا میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف، موارد مهمی است که از حوصله این حوزه خارج است و باید جداگانه به آن پرداخته شود. اما آنچه در این نقشه قصد داریم به آن بپردازیم، جایگاه این شورا در نظام سیاست گذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال های اخیر و در دولت های مختلف به انحاء مختلف تضعیف شده و با آن چیزی فاصله دارد. آنچه که مقام معظم رهبری برای آن می خواستند، فکر می کردند دور است. این فاصله از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در دو بعد یعنی ۱- ضعف های داخلی شورا و ۲- فعال بودن سایر بازیگران به ویژه دولت در رابطه با شورا به آن می پردازیم.

یک سنجاق به تخته، یک سنجاق به دیگران!

حقیقت این است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی ناشی از فضای مجازی و عملکرد این شورا در سال های اخیر است. با همه موضوعاتی چون تضاد منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه حقوقی و چالش سیاسی و اداری پیش روی این شورا در نظام اداری کشور، شورا عزم خود را برای ایجاد جایگاه مرکزی و کانونی نشان نداده است. در سیاست گذاری در فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی به جای اینکه مقر حکومت باشد، عملاً به یک دستگاه سندسازی تبدیل شد که علیرغم ماهیت ارزنده و کارشناسی شده اسناد، در نهایت نقشی در این مرحله و وظایفی مانند ارزیابی سیاست ها از دست داد. نظارت و رسیدگی به تهدیدات، هدایت متصدیان و نظارت بر اجرای سیاست معمولاً نادیده گرفته می شود. بنابراین شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای رسیدن به محوریت و محوریت سیاست گذاری فضای مجازی باید علاوه بر نقش کارشناسی و محتوایی خود در نقش های تحلیل سیاست گذاری قدم بگذارند که متأسفانه کمتر شاهد آن بوده ایم. چنین اقداماتی در این سالها

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

ماجرا از آنجا شروع می شود که دولت بعد از انتخابات در اقدامی آبرومندانه سند تحول دولت مردمی را تدوین کرد که برنامه اصلی و سیاست های محوری دولت سیزدهم خواهد بود. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شد که در آن علاوه بر برشمردن چالش های کلیدی در این زمینه، راهکارها و سیاست هایی نیز پیشنهاد شد. اگرچه بازنگری این سند و ارزیابی آن توسط کارشناسان باید در دستور کار کارشناسان این حوزه قرار گیرد، اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و تعیین سازوکار رعایت آن است. پیش نویس نظرات با سند تحول مردم که منشی است ستاد رهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور به شوراهای عالی ارسال شد. بر این اساس پیش نویس آرای شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی از نظر انطباق با سند تحول بررسی و نظر مراجع چهارگانه قوه مجریه را برای عبور از سایر مراجع جلب شود. مراحل تایید

اگرچه برنامه ریزی چنین ساز و کارهایی می تواند برنامه زمان بندی در دولت را منظم تر کند و جایگاه کارشناسی برای رئیس جمهور محترم برای تسلط بیشتر بر پروژه ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما نمی تواند ملاک مطالبه سیاست های انطباق باشد. شورا با سند تحول و مرجع قرار دادن سند تحول در سیاست های فضای مجازی کشور. شورای عالی فضای مجازی اساساً مستقل از برخی کادرهای بوروکراسی و با حضور بازیگران مختلف، یک مرکز تصمیم گیری در مورد موضوع مهمی مانند فضای مجازی تشکیل شده است، در صورتی که چیدمان چنین سازوکاری در درجه اول مخالف رهبری باشد. تصمیم گیری در مورد موضع شورا. و تخلف عمدی از تشکیل هیئت است و ثانیا باعث تضعیف و به حاشیه راندن هیئت می شود. حضور بازیگران در شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی برای چنین هماهنگی بین نهادی است و ایجاد سازوکار موازی و مقدم بر شورا اقدامی ناکافی و بروکراتیک است.

از منظر حقوقی این موضوع نیاز به بررسی دقیق و تفصیلی دارد که تا چه حد قوه مجریه می تواند برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند یا اختیارات قانونی کمیته راهبری سند تحول چیست؟ اما در این نقشه برداری صرفا از منظر ساختار اداری و حاکمیتی به موضوع نگریسته شد و در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی یک نهاد فراملی و بین نهادی است که به عنوان یک نقطه کانونی و متمرکز. نقطه، مسئولیت سیاست گذاری کلان فضای مجازی و سایر نهادها را بر عهده دارد. آنها باید بر اساس این سیاست ها حرکت کنند. دولت در سطوح پایین دولت تصمیم گیرنده و تعیین کننده است اما در سیاست های کلان باید همکاری و مشارکت همه جانبه داشته باشد تا طرحی که برای حاکمیت فضای مجازی صورت گرفته نهادینه شود و جایگاهی برای شورای عالی مشخص شود. فضای مجازی تثبیت و تثبیت شده است.

به طور خلاصه، موضوع اصلی و نگران‌کننده، بخشنامه یا فرمانی از سوی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن نیست. بلکه مسئله مهم بحث رویکردهاست. مشکل اینجاست که در چنین نگاهی سند تحول یا سایر سیاست های دولت دریافت می شود و سیاست های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاست فضای مجازی کشور محکوم می شود! مشکل اینجاست که با اتفاقاتی از این دست و خارج شدن برخی حوزه های سیاست گذاری از حوزه اختیارات شورا، شورا به جایگاهی تشریفاتی و بی فایده تبدیل می شود که هیچ نقشی در تعیین و هدایت خط مشی نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که در این دولت نیز مشابه بوده است، این فرضیه را تقویت می کند که حداقل در این حوزه همچنان درها بر روی پاشنه های قدیمی می چرخد ​​و نتیجه چنین رویکردی تنها تضعیف شورا، عدم وجود ادغام در سیاست های فضای مجازی و سفارشی سازی سیاست ها. بدیهی است این ملاحظات به معنای موفقیت شورای عالی در تمامی موارد ذکر شده نیست، بلکه در این تبصره طراحی ساختاری حاکمیت فضای مجازی کشور مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت پیشنهاد می شود سند تحول دولت از نظر انطباق با سیاست های شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود تا مجموع برنامه ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاست های مشخص شده در این شورا قرار گیرد. . از سوی دیگر قوه مجریه در راستای اجرای نظرات شورای عالی فضای مجازی، نظرات را به مراجع چهارگانه مندرج در متن نامه (ستاد تحول دولت، برنامه بودجه و سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی نیروی کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) نسبت به اجرا و عملیاتی شدن آنها مراجعه و تمهیدات لازم را به عمل آورند. همچنین پیشنهاد می‌شود شورای عالی فضای مجازی در یک فرآیند تعاملی، نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و چهار مرجع را نیز برای صحت و کارآمدی هر چه بیشتر مصوبات اخذ کند تا تدوین و تدوین اسناد خط‌مشی انجام شود. . آنها از پشتیبانی و ظرفیت عملیاتی برخوردار هستند.

*پژوهشگر هسته سیاستگذاری فضای سایبری (سفرا) مرکز توسعه دانشگاه امام صادق(ع)