افزایش تعاملات ایران و روسیه در مبارزه با پولشویی – خبرگزاری مهر و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دارایی و اقتصاد، در دیدار با دبیر شورای عالی رزم. پول شویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران یوری یخانچین رئیس واحد اطلاعات مالی روسیه (Rosfinmonitoring) و رئیس گروه منطقه ای ضد نظارت پول شویی و حمایت مالی از تروریسم اوراسیا (EAG) در پی سی و ششمین نشست این گروه، طرف روسی از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تعاملات ضد تروریسم را بیشتر تشدید کند. پول شویی وی دو کشور را برای مقابله با تحریم های اعمال شده به ایران و روسیه معرفی کرد.

در این دیدار با احترام رئیس واحد اطلاعات مالی روسیه در هادی .انی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به منظور تعمیق همکاری ها از روسیه دعوت کرد.

یخانچین مدیر مالی روسیه گفت که اعمال تحریم های غرب و آمریکا علیه روسیه دو کشور را به یکدیگر نزدیک می کند و دو طرف به تجربه در توسعه زیرساخت ها نیاز دارند. پول شویی برای به اشتراک گذاشتن.

وی افزود روسیه برای دانش سیستمی و آزمایش کشف کنید و بجنگید پول شویی و تامین مالی تروریسم ایران و استفاده از نظرات کارشناسان و تکنسین های جمهوری اسلامی ایران.

.انی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نیز از رویکرد توسعه روسیه استقبال کرد همکار فایمابین اشاره کرد.