افزایش ۱۵ درصدی تردد بین شهری در خیابان کردستان – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی جوهری چهارشنبه در مونتاژ اداره کل راهداری استان کردستان در سنندج تصدیق شد: اجتناب کرده اند ۳۰ اسفندماه ۹۳ کمیت تردد در خیابان های استان ۱۵ سهم مرتفع است.

وی افزود: {در این} مدت نسبت به مدت درست مثل سال قبلی تصادفات فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح در استان کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این توسعه نزولی یکپارچه داشته باشد.

فرمانده پلیس راه کردستان علاقه کم به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم قابلیت در بالای همه چیز خودرو را یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر تصادفات در خیابان های برون شهری استان دانست.

سرهنگ جوهری ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۴۴ سهم تصادفات خیابان ای در اقلیم کردستان {به دلیل} واژگونی خودرو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴۷ سهم اجتناب کرده اند این چیزها ناشی اجتناب کرده اند خودروهای تندرو {بوده است}.

وی با ردیابی به اینکه ۳۵ سهم تصادفات در خیابان های اقلیم کردستان درمورد به پلاک های خارج اجتناب کرده اند استان {بوده است}، ذکر شد: چراغ راهنمایی در برخی خیابان ها فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باعث سردرگمی مسافران تبدیل می شود.

الگهری افزود: انحراف محور سلفت آباد سنندج یکی اجتناب کرده اند کانون های تصادفات محورهای مواصلاتی در استانداری است کدام ممکن است در صورت عدم تدبیر {در این} راستا با مشکلات انتقادی در بخش تصادفات مواجه خواهیم شد.

فرمانده پلیس راه کردستان اذعان داشت: تقاطع مریوان در خروجی سنندج یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عوامل اشکال ساز استان است از مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دواندره به خطا {به سمت} خیابان مریوان حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث بروز حوادث رانندگی می شوند.