امکان افزایش کمیت مبادلات با جمهوری آذربایجان تا ۱۰۰۰ وسایل نقلیه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در دیدار فرستاده جمهوری آذربایجان به پیشینه زیبایی شناختی، مذهبی، تاریخی بین ۲ ملت ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: با ملاحظه قرابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی بین جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران مبادلات تجاری می‌تواند استمرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش داشته باشد.

وی با ردیابی به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر اشتراکات بین ۲ ملت را برای انبساط مناسبات، افزود: با بهبود پل مرزی قابلیت‌های زیادی در مرز آستارا برای افزایش کمیت مبادلات تا ۱۰۰۰ وسایل نقلیه موجود است.

استاندار گیلان به امکان افزایش ارتباطات تجاری اجتناب کرده اند طریق بندر کاسپین با بندر باکو اجتناب کرده اند طریق کشتی‌های رو – رو را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگن‌بر با بهره‌برداری اجتناب کرده اند راه‌آهن رشت-کاسپین ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: توسعه احداث راه‌آهن رشت-آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری اجتناب کرده اند راه‌آهن آستارا-آستارا نیز تسریع می‌شود.

وی با ردیابی به شکوفایی اقتصاد ۲ ملت با بهبود ارتباطات دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی، ذکر شد: عدم اکتسابی مسائل اجتناب کرده اند وسایل نقلیه‌ها باید به‌صورت متقابل باشد تا توسعه تردد تسریع شود.

استاندار گیلان به علاقمندی فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار گیلانی برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مبادلات ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها پیش‌رو را در نتیجه افزایش ارتباطات عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت رئیس‌جمهوری اسلامی بر ارتباطات تنگاتنگ با همسایگان استوار است.