امیر عبداللهیان درود بر شهدای از دوام – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه در حضور شخصی مهد کودک شهدای بیروت به شهدای محور از دوام به طور قابل توجهی شهدای لبنان ادای احترام کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقام شامخ آنان تجلیل کردند.

امیر عبداللهیان به شهدای مقاومت درود می فرستد

امیر عبداللهیان به شهدای مقاومت درود می فرستد