اولین قطار کانتینری قزاقستان از ایستگاه راه آهن تهران عازم اروپا شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن اسلامی ایران، نخستین قطار کانتینری آزمایشی از قزاقستان به مقصد ترکیه و اروپا طی مراسمی رسمی وارد کریدور شبکه سراسری راه آهن ایران شد و از ایستگاه تهران عازم ترکیه شد. در ۲۰ ژوئن

ارسال این قطار – تعلیم دادن بر اساس مذاکرات قبلی و هماهنگی سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مدیرکل راه آهن قزاقستان به منظور فعال سازی KTI (قزاقستان – ترکمنستان) – ایران کریدور ترانزیتی) و ادامه به ترکیه و اروپا روسای جمهور ایران و قزاقستان دیدار کردند.

این قطار کانتینری از روز سه شنبه ۲۴ خرداد آغاز می شود خسته شدن بارگیری قزاقستان و مقصد مورد نظر طبق برنامه سازمانی ارسال بود.

بر اساس توافقات قبلی، روز یکشنبه ۳۰ خرداد با حضور آقای قاسم بین روسای جمهور دو کشور به توافق رسید. جورمارت توکایفامضای رئیس جمهور قزاقستان در تهران.

باید بگویم؛ طول این مسیر ریلی ۶ هزار و ۳۳۶ کیلومتر است که حدود ۳ هزار و ۱۸۵ کیلومتر آن است. قلمرو قزاقستان، ۷۰۰ کیلومتر در قلمرو ترکمنستان ۱۵۱۷ کیلومتر قلمرو ایران و ۹۳۴ کیلومتر آن قلمرو بوقلمون.

لازم به ذکر است، مراسم امضای تفاهم نامه بین روسای جمهور ایران و قزاقستان، وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل و معاون شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون نخست وزیر و رئیس جمهور حضور داشتند.