بررسی ها نشان می دهد علت انفجار شهریار اشتعال بالون هلیومی بوده است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانحمید عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی های اولیه درباره علت انفجار در سفره خانه شهریار نشان می دهد که بالون حاوی هلیوم منفجر و مشتعل شده و در نهایت منجر به آتش سوزی رستوران شده است.

وی افزود: به نظر می رسد با توجه به قرار گرفتن این سفره خانه در زیر زمین، خفگی علت مرگ در آتش سوزی سفره خانه باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: تمامی دیوارها و اشیای این رستوران قابل اشتعال بوده و جشن تولد در حوالی پله ها و در خروجی سفره خانه در حال برگزاری بود که حادثه بعد از شعله آتش رخ داد. ور با پیشروی فضا، متوفی به انتهای رستوران نزدیک آشپزخانه فرار می کند، اما در نهایت در همان نقطه به دلیل خفگی جان خود را از دست می دهد.