بررسی کرونا ۶ نفر اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری عقب کشیدن شدنتیجه بررسی کرونا ۶ نفر اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری عقب کشیدن شد – مشرق نیوز