برپایی حسینیه سیار بستانی در پارک بابا امان بجنورد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانش آموزان حسینیه و چادر در پارک برپا کردند. بابامن بجنورد برنامه های تبلیغاتی زیادی دارد.

در این خیمه ها فعالیت هایی مانند کار با کودکان، مسابقه نقاشی، سرامیک، عکاسی، واقعیت مجازی، پاسخگویی به شبهات، قرائت زیارت عاشورا و عزاداری برگزار می شود.