برپایی ۴ پایگاه کتاب در بقاع متبرکه رضوی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، به همت انتشارات آستان قدس رضوی (چاپ شده شده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود ایام نوروز، ۴ پایگاه کتاب در بقاع متبرکه رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع زائران ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پایگاه ها به صورت ۲۴ ساعته دایر هستند. منصفانه روز. روز

اجتناب کرده اند جمله این سیستم های محوری این انتشارات می توان به تحمیل پایگاه های کتاب در قالب قالب کتابخوان همراه خود مانترا «کتاب بدهیم، کتاب را به یادگار بگیریم» در مشاعات الغدیر، کوثر، باب الحسنه است. -رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید باب الجواد (علیه السلام) حرم مطهر رضوی است.

علاوه بر این آثار ویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان همراه خود محوریت سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات دینی رضوی {در این} پایگاه ها حاضر شده است.

کنجکاوی مندان می توانند همراه خود برای مشاوره این اتاقک اجتناب کرده اند ۱۰ سهم کاهش یافته است برخوردار شوند.

«فینال نامه»، «فرشتگان هم عاشق می‌شوند»، «موفقیت»، «تربیت دینی فرزند»، «بت‌های گوهرشاد»، «کلید آن بوی شگفت‌انگیز»، «علم عشق» نخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال.»، زندان به نظر می رسد، حاضر حنانه، «اعترافات منصفانه برده»، «ریحانه بهشتی»، «به امین بگو دوستت دارم»، «حیاط پشتی طوطی»، «ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای همسایه»، «شب صورتی» “، “تربیت در اسلام” را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناوین حاضر شده {در این} موقعیت یابی است.