بسیج هنرمندان سپاه عاشورا درباره فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» بیانیه ای صادر کردند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: هفتاد و پنج دوره جشنواره سیاست زدگی در حالی برگزار شد که فیلم «سنت عنکبوت» ساخته علی عباسی و عواملش بار دیگر توسط سیاستمداران عقب مانده دولت فرانسه و یهودیان حامی جشنواره پخش شد.

باز هم طرفداران روشنفکری و هنر نشان داده اند که به فکر و فرهنگ غربی معتاد هستند. این فیلم توهینی آشکار به ساحت نورانی امام علی بن موسی است رضایت (ع)باورها، اعتقادات و ارزش‌های مسلمانان نشان داده است که جشنواره فیلم کن ابزاری تبلیغاتی در دست عوامل خارجی است که نقش سیاسی دارند. ایدئولوژیک و افکار ضد ایرانی و اسلامی برخی از هنرمندان و فیلمسازان ما را دست نشانده خود کرده است.

سازمان بسیج هنرمندان سپاه عاشورا این حرکت برنامه را محکوم کرد ریختن امید به هنرمندان بابصیرت و به این امر مشغول شد مارس وبوم عرصه مقدس هنر را با عنکبوت رها نکنید مقدس در حال مبتلا شدن.

به قول شهید وینی اوج رشد این روشنفکران و هنرمندان کسب آن جایزه به اصطلاح است، آنها (غربی ها) جدایی هنر و تعهد را ترویج می کنند، اما پاداش خود را به کسانی می دهند که خود را فدای غرب و هنر، اندیشه و فکر می کنند. سیاست.