بن قادر: خانمها ایرانی الگوی خوبی برای فروش حجاب در سیاره هستند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید سجادی همراه خود استقبال اجتناب کرده اند کار با هم فدراسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث های ورزشی همراه خود فدراسیون های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی ذکر شد: امیدوارم همراه خود کار با هم خوشایند ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی بتوانیم گام های مثبتی در جهت رشد اسپکترا برداریم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران.” ممکن است مکان بهتری پیدا تدریجی.

وی افزود: اجتناب کرده اند همه همکاران در اسپکتاکرا به خاطر امتحان شده‌هایشان تشکر می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این امتحان شده‌ها استقبال می‌شود. وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها معادل قبلی اجتناب کرده اند این منطقه حمایت می تدریجی به همان اندازه اسپکتاکرا جایگاه بهتری در ملت کسب تدریجی.

وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها خاطرنشان کرد: در امتداد طرف جاذبه مسابقات {در این} زمینه، باید به جنبه اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنشاط اسپکتاکرا نیز ملاحظه ویژه شود. ایران پتانسیل بالایی برای رشد میدان اسپکتاکرا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به یکی اجتناب کرده اند قطب های بی نظیر این میدان در آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان تغییر شود.

حلیم بن قادر نیز اجتناب کرده اند دیدار همراه خود وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ایران ابراز خوشحالی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشحالم کدام ممکن است آقای سجادی ورزشکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه های مختلف آشنایی دارد.

وی افزود: پیش اجتناب کرده اند این ۲۰ ملت عضو نظام جهانی بودند با این حال همراه خود حمایت های صورت گرفته انواع ملت ها به ۵۵ ملت رسیده است. ایران عملکرد مهمی در رشد این منطقه در آسیا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده است کدام ممکن است بسیار زیاد اجتناب کرده اند کشورهای همسایه همراه خود کمک ایران به عضویت آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی {در این} زمینه درآیند.

رئیس تکواندو سبک AFC خاطرنشان کرد: در امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی همراه خود کمیته در سراسر جهان المپیک هستیم به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند المپیک پاریس {به رشته} تخصصی اسپکتاکرا وارد شویم. پیش بینی داریم وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری المپیک ایران اجتناب کرده اند اسپکتاکرا {در این} زمینه حمایت کنند.

حلیم بن قادر ذکر شد: صفحه بحث خارق العاده ایرانیان در رشد این بخش ورزش زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً استان ها پرانرژی شدند. قصد داریم در مونتاژ بعدی فدراسیون جهانی آقای علیپور را شناخته شده به عنوان شخص خاص کدام ممکن است برای رشد میدان اسپکتاکرا امتحان شده زیادی کرده است راه اندازی شد کنیم.

معاون رئیس صفحه بحث مسلمانان سنگاپور همراه خود ردیابی به عملکرد ورزشکاران زن ایرانی در حجاب ذکر شد: بانوان ورزشکار ایرانی الگوی خوبی برای دختران سایر ملت ها هستند. ما اجتناب کرده اند حجاب در فدراسیون آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان {به دلیل} بازخوردهای فوق العاده خوشایند حمایت می کنیم. گروه اسپاتاکرا بانوان ایران نیز معادل پسران ممکن است در صورت حضور در تفریحی های آسیایی چین حضور موفقی داشته باشد.

{در این} دیدار محمد علیپور رئیس فدراسیون صفحه بحث های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهراب آزاد رئیس اتحادیه تماشاگران ایران نیز حضور داشتند.