بیشترین ذخیره اسکناس در تاریخ کشور را داریم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی درباره نوسانات بازار ارز و مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناس در تاریخ کشور را داریم، بنابراین مشکلی برای متعادل کردن تقاضای بازار نداریم. ما از بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز استفاده می کنیم.»

وی ادامه داد: تلاش می کنیم افرادی که تقاضای واقعی در بحث بازار ارز دارند را در نیما و سازمان ارز به طور کامل پوشش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراقی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است؟ وی گفت: این اوراق ارزی به صورت پروژه ای است یعنی ابتدا پروژه تعریف می شود و سپس اوراق ارزی برای تامین مالی پروژه منتشر می شود.

صالح آبادی در ادامه با اشاره به اینکه زمان اجرای پروژه مشخص است، ادامه داد: زمان آن معمولا دو یا سه سال است و سررسید کار بستگی به تعریف پروژه دارد. ضمانت نامه به صورت ارزی است یعنی تاکید می شود که بازپرداخت اصل و سود هر دو به صورت ارزی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پروژه هایی که باید درآمد ارزی و سود قابل قبولی داشته باشند که قابل بازپرداخت ارزی باشد تعریف و انتخاب می شوند.