تجزیه و تحلیل وضعیت ۴ ساختار گردشگری لرستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



به گزارش خبرنگار مهر، سیدامین قاسمی روز دوشنبه به رسانه‌ها ذکر شد: طی سفری اجتناب کرده اند زیرساخت‌های گردشگری شهرستان‌های سلسله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلفان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی اظهار کرد: برای رشد زیرساخت‌های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل توسعه پیشرفت این چالش‌ها، ۴ ساختار گردشگری در جاری مونتاژ در شهرستان‌های سلسله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلفان بازدید شد.

مدیرکل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی لرستان عنوان کرد: {در این} بازدید معاون سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اداره‌کل میراث‌زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان اجتناب کرده اند نزدیک در جریان امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پیشرفت فیزیکی چالش‌های مذکور قرار گرفت.

قاسمی خاطرنشان کرد: این ساختار‌ها برای ادغام کردن اقامتگاه بوم‌گردی، واحد اقامتی پذیرایی واقع در مجتمع‌های بین راهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره‌خانه استاندارد بودند.