تجهیز بیمارستان‌های خراسان شمالی از مصوبات سفر رئیس جمهور است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی جدی صبح پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت شیروان اظهار کرد: شیروان ظرفیت‌های زیرساختی مناسبی در حوزه بهداشت و درمان دارد اما در جهت توسعه و نگهداری آن گامی برداشته نشده است.

نماینده شیروان در مجلس ادامه داد: عده‌ای در گذشته نگاه به حذف بیمارستان امام خمینی داشتند و از این رو رسیدگی مناسبی به بیمارستان مذکور نشده است.

وی تأمین و تجهیز بیمارستان‌های استان را یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان عنوان کرد و افزود: از این اعتبارات سهم شیروان باید ویژه دیده شود.

جدی تصریح کرد: ساختمان دانشکده پرستاری قدیمی است و نیاز به ساخت ساختمان جدیدی وجود دارد تا توسعه یابد.

نماینده شیروان در مجلس گفت: مردم شیروان نسبت به بیمارستان امام خمینی نگران هستند زیرا مدیران گذشته توجهی به آن نداشتند.

وی افزود: گاهی یک بیمارستان موجود را رها می‌کنیم اما به دنبال ساخت بیمارستان جدید می‌رویم؛ باید این رویه تغییر کند.