تحمیل زیرساخت‌های اربعین اجتناب کرده اند انتخاب های مهم استان ایلام است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا در شکسته نشده سفرهای شهرستانی عصر روز پنجشنبه به مهران بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حضور در این سیستم های مختلف چون بازدید اجتناب کرده اند زیرساخت های بازارچه چنگوله، زیرساخت‌های پایانه مرزی مهران، منطقه پارکینگ برکت، استادیوم ورزشی مهران، سامانه گرمسیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در نشست شورای اجرایی شهرستان حضور کشف شد.

استاندار ایلام در تحریک کردن این نشست ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس اجتناب کرده اند آحاد مختلف مردمان استان برای حضور پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده در راهپیمایی علیه رژیم غاصب صهیونیستی در حفاظت اجتناب کرده اند ملت مظلوم فلسطین دعوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: روز قدس روز اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی همه ی آحاد جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امروز صرفاً درمورد به مسلمانان نیست اما علاوه بر این درمورد به همه‌ی آزادی خواهان جهان {است تا} همه همراه خود هم تنفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار شخصی را اجتناب کرده اند رژیم کودک کش اسرائیل در روز جمعه به منصه ایجاد گذارند.

وی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به سفرهای شهرستانی ذکر شد: این سیستم‌های ما در سفرهای شهرستانی اینجا است کدام ممکن است ابتدا اجتناب کرده اند سرمایه گذاری‌های نیمه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در جاری اتمام بازدید کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات احصا شده، سرانجام در مونتاژ شورای اجرایی مدیران مرتبط در ارجاع به سرمایه گذاری‌ها گزارش می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مصوباتی را {در این} مونتاژ شناخته شده به عنوان مصوبات بازدید رقم خواهد خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر خواهیم بود کدام ممکن است این مصوبات عملیاتی شوند.

بهرام نیا همراه خود ردیابی به بازدید اجتناب کرده اند قالب سامانه گرمسیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد کنجانچم مهران ذکر شد: این قالب پیشرفت خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اتمام آن ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان خواستن است.

وی همراه خود ردیابی به بازدید اجتناب کرده اند بازارچه مرزی چنگوله اظهار کرد: بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت زیرساخت های این بازارچه کنار هم قرار دادن شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه {افرادی که} امتحان شده کردند کدام ممکن است این زیرساخت ها تحمیل شود تشکر می‌کنم.

مشاور برتر مقامات در استان همراه خود تاکید بر تجهیز زیرساخت‌های اربعین، افزود: ما پیش سوراخ بینی می‌کنیم بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون زائر اجتناب کرده اند مرز مهران تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خواهیم کرد کدام ممکن است این انواع همراه خود کمترین اشکال اجتناب کرده اند مرز مهران حرکت کنند.

وی شکسته نشده داد: اربعین امسال در فصل از گرما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً، آب سردکن، سایه بان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیری‌های متنوع ازجمله اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌های معین انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول‌های مساعد گرفته‌ایم به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌ها را پایان دادن کنیم.

استاندار ایلام در شکسته نشده همراه خود ردیابی به قابلیت‌های مهران، تصریح کرد: شهرستان مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ایلام روده ها تپنده دوران حفاظت مقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقام ارزیابی همراه خود جایگاهی کدام ممکن است {باید داشته باشد} کمترین بهبود را داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به ملاحظه همه مسئولین در مرحله استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری دارد.

وی در شکسته نشده ذکر شد: ارتقای فرمان مهران بعنوان فرمان ویژه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مطالبات مردمان جهان است اجتناب کرده اند طریق معاونت سیاسی بصورت شدید پیگیری می‌شود.

وی افزود: در بحث تجهیزات ایکس ری هم برای تهیه کنید آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری برای استقرار آن اقدامات مورد نیاز متعهد شدن می‌شود.

بهرام نیا اضافه کرد: ۱۰ قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری همراه خود شهرت منصفانه هزار ۶۳۱ میلیارد ریال در سفری رییس جمهوری به استان درمورد به مهران است کدام ممکن است ما ۹ سرمایه گذاری به آنها اضافه می‌کنیم کدام ممکن است ۶ قالب جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ قالب نیز بحث افزایش اعتبارات برای آن فکر می‌شود.

وی اضافه کرد: پایان دادن روگذر درگاه مهران، کمک به بهسازی محور صالح آباد به مهران، پایان دادن زیرساخت بازارچه مرزی چنگوله، پایان دادن ساختمان وسط فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانیتورینگ اربعین، ۴ خطه کردن محور مهران به دهلران، پایان دادن یادمان حفاظت مقدس شهر مهران، تهیه کنید آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم فاضلاب پایانه مرزی مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنگ سازی، احداث سایه بان در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران، قالب پایان دادن خیابان‌ی مرزی مهران اجتناب کرده اند جمله این قالب هاست.