تحمیل ۱۹ هزار جایگزین شغلی برای مددجویان کمیته کاهش آذربایجان شرقی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی مهدی وی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران اظهار داشت: در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی مددجویان اجتناب کرده اند محل دارایی ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی تیز کردن شد.

وی همراه خود خاص اینکه {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار مددجو اجتناب کرده اند فاصله های آموزشی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر بهره مند شدند، افزود: طی خوب سال قبلی همراه خود حمایت این نهاد ۲۴۳۵ نفر اجتناب کرده اند مددجویان اجتناب کرده اند طریق امکانات کاریابی مشغول به کار شدند.

مهدی وی همراه خود گفتن برگزاری نمایشگاه محصولات خوداشتغالی ویژه مشتریان متکی به خود همراه خود مشارکت ۱۰۰ ساختار اشتغالزایی در اسفندماه سال قبلی، افزود: این نمایشگاه همراه خود هدف کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی محصولات مشتریان اجتناب کرده اند ۶ به همان اندازه ۷ اسفندماه ساعت ۱۹ برگزار تبدیل می شود. دربعدازظهر. محل برگزاری نمایشگاه در سراسر جهان تالار آذربایجان تبریز ساخته شد.

وی همراه خود ردیابی به برگزاری ۲ نمایشگاه فرش در سال قبلی، خاطرنشان کرد: مشتریان همراه خود حمایت این موسسه {در این} مدت ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۶ تخته فرش به مساحت ۲۰ هزار متر مربع ساخت کردند.

مدیرکل کمیته کاهش آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تولیدات مشتریان در زمینه کیف، کفش، فروشگاه لباس، محصولات دارویی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کاربرد فراوانی دارد.

مهدی وی اظهار داشت: رویکرد بی نظیر کمیته کاهش توانمندسازی مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوق دادن آنها {به سمت} فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بازاریابی محصولات است.