تخریب ۶ خانه فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از اقدام رژیم صهیونیستی برای تخریب خانه های ۶ فلسطینی در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه بولدوزرهای رژیم صهیونیستی ۶ خانه فلسطینی را در سما اریحا واقع در شرق اریحا تخریب کردند.