تداوم هوای گرم در لرستان – خبرگزاری مهر ایران و جهانبهروز مرادپور در مصاحبه ای برو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم گرم شدن هوا از لرستان گفت: این موج گرما در تمام نقاط استان مستقر می شود.

وی پایان این موج گرما را چهارشنبه هفته جاری عنوان کرد و گفت: افزایش مصرف حامل های انرژی، آب و برق، احتمال تابش آفتاب و احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان: شادی وی بر مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج بار، پرهیز از تردد غیرضروری در ظهر برای جلوگیری از آفتاب سوختگی، پرهیز از آتش سوزی در مراتع و جنگل ها و … تاکید کرد.