تردد مسافران در تمامی ایستگاه های مترو در جریان است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانمهدی شایسته، مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در گفت وگویی گفت: برو با خبرنگار مهر در مورد رهگذر در ایستگاه های مترو گفت: بر اساس اطلاعیه معاونت برنامه ریختن از ۱۲۸ ایستگاه، ۱۲۷ ایستگاه فعال و درحال حاضر ایستگاه هشتگرد تنها ایستگاهی نیست که در حال حاضر فعال است.

وی افزود: از ۱۶۲ باجه فروش بلیت فروشی، ۱۵۸ باجه فعال یا حداقل مجهز به یکی از سازها هستند. تصویر کیوریتور یا این ۹۰۰ وجود دارد.

شایسته اصل ادامه داد: از مجموع ۶۷۳ سلف، ۶۳۴ دستگاه در ۱۲۷ ایستگاه فعال یا حداقل مجهز به یکی از سازها هستند. تصویر من مشتری یا px7 هستم.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تاکید کرد: باید با وجود حواشی ایجاد شده به شهروندان اطلاع رسانی کنیم. بر اساس مشاهدات و بررسی های میدانی، رهگذر در تمام ایستگاه های مترو کار می کند و مشکلی از این بابت نداریم.