تسهیلات وام ازدواج نباید تسویه مالیاتی استعلام شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی کشور در حرف داوود منظور به علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اشاره می کند: همانطور که می دانید، بر اساس ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط آن سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است اشخاص حقوقی در زمان دریافت تسهیلات پنج میلیارد ریال و بیشتر و (تجاری) مالکان) در زمان اخذ تسهیلات دو میلیارد ریالی و بیشتر مشمول مقررات تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن می‌باشند.

در این نامه آمده است: بر اساس اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی فوق الذکر می باشد. از آنجایی که تسهیلات وام فقط ازدواج است به تشویق به ازدواج و تامین مایحتاج اولیه زندگی مشترک بدون توجه به فعالیت کاری زوجین پرداخت می شود تا تسهیلات قرض الحسنه مشمول مفاد این تبصره نباشد.

منظور افزود: با توجه به این نامه با توجه به توضیحات فوق لطفا به تکریم مشتری و جلوگیری از اظهارات نادرست دسته بندی لطفا از ارسال این استعلام مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات ازدواج به این سازمان خودداری فرمایید.

مدیرعامل سازمان امور مالی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: رئیس کل سازمان امور مالی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کارمزد امتناع متقاضیان وام به سازمان مالیاتی.