تشریح فینال تحولات وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین به معنای واقعی کلمه هستند وی در پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مونتاژ ستاد نبرد همراه خود کرونا استانداری گفت: ۹۷ نسبت گروه بالای ۱۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱.۷ نسبت گروه بالای ۵ سال تحمل محافظت این دانشکده اولین دوز واکسن کرونا را بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اجتناب کرده اند ایمن سازی گروه بالای ۱۲ سال برای دوز دوم ۸۸.۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز سوم ۴۶.۹۱ نسبت است.

او اظهار داشت: بر مقدمه معمول مراجعات بیانیه شده در شهرستان ۶۰ نسبت، میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک ۵۱ نسبت، شکاف گذاری اجتماعی ۵۷ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ نسبت جریان هوا صحیح در اماکن، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه ها است.

به معنای واقعی کلمه هستند وی افزود: در جاری حاضر ۲ شهر استان در رنگ نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ شهر در رنگ زرد کرونا قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه بروز علائم مبتلایان در سرپایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در استان رو به کاهش است.