تشکر چارچوب هماهنگی شیعیان از تظاهرات مسالمت آمیز عراقی ها – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم روسیه، نهاد هماهنگی شیعیان عراق از حامیان خود که روز دوشنبه تظاهرات کردند قدردانی کرد.

در عین حال، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از حامیان خود خواست تا برای دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی آماده باشند.

در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان آمده است: از مردم عراق که برای دفاع از دولت و نهادهای آن به پا خاستند تشکر می کنیم. امروز نمونه جذابی از اعتراضات مسالمت آمیز به نمایش گذاشته شد که در آن آمادگی برای دفاع از حکومت و مشروعیت آن و نهادهای دولتی و دفاع از حقوق و منافع شهروندان به نمایش گذاشته شد.

این بیانیه می افزاید: از پایبندی شما به توصیه های کمیته برگزاری تشکر می کنیم و خواهشمندیم در صورت لزوم آماده دفاع از دولت، نظام و قانون اساسی باشید.

در ادامه این بیانیه آمده است: همانگونه که عراق به واسطه شما به پیروزی رسید، با هوشیاری و بصیرت شما و تمایل همیشگی شما به دفاع از آن، نظام دموکراتیک خود را نیز حفظ خواهد کرد.