تصادف رانندگی در بزرگراه بوکان – قد ۳ فوت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد تعدادی از خودرو در محور ۲۰ کیلومتری سقز – بوکان حوالی روستای کودک نوپا سولا سه کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مجروح برجای گذاشت.

{در این} حادثه منصفانه تجهیزات خودروی سمند، پراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بری سیپا همراه خود هم برخورد کردند کدام ممکن است {در این} حادثه سه نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر مجروح شدند.

انحراف به چپ خودرو. دلیل برای حادثه گفتن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای حادثه توسط دست بازرسی است.

نیروهای امدادی مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیدگان این حادثه دلخراش را به امکانات درمانی منتقل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان این حادثه ساکنان اراک بودند.