تکذیب شنیده ها سوء قصد به فرستاده قطر در تهران – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، روابط نهایی وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای، شنیده ها سو ‬ قصد به فرستاده مقامات قطر در تهران را تکذیب کرد.

براساس این گزارش، وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند رسانه‌ها درخواست شده است به همان اندازه اجتناب کرده اند نقل شایعات بی ایده خودداری کنند.