جای فوق العاده خوش چشم انداز اگر ترامپ رقیب ممکن است در انتخابات بلند مدت باشد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانجو بایدن اجتناب کرده اند دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شناخته شده به عنوان رقیب شخصی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ استقبال کرد.

بایدن ذکر شد: اگر ترامپ رقیب ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا بود، فوق العاده خوش چشم انداز بودم.

اظهارات بایدن در {پاسخ به} پرس و جو منصفانه خبرنگار با اشاره به اولویت فشرده در اروپا با اشاره به ایجاد مجدد شخص خاص شبیه ترامپ در آمریکا خاص شد.

بایدن افزود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند کناره گیری اجتناب کرده اند معاونت رئیس جمهور در سال ۲۰۱۷، هیچ این سیستم ای برای نامزدی برای ریاست جمهوری نداشت، با این حال بعداً پس اجتناب کرده اند بیانیه تصویر نژادپرستانه در ویرجینیا کدام ممکن است بنرهای طرفدار نازی ها را حمل می کردند، تذکر شخصی را تنظیم داد.