جزئیات دیدار سخنگوی دولت با نخبگان خارجی مقیم ایران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز با جمعی از نخبگان و کارآفرینان خارجی مقیم ایران و نزدیک دیدار کردم. در حین من نظرات و نگرانی های آنها را به اشتراک گذاشتم.

وی افزود: هر نخبه خارجی در کشور می تواند به عنوان سفیر فرهنگی و علمی در ارائه چهره صحیح از ایران و در شکست پروژه ایران هراسی دشمن نقش آفرینی کند.