حاضر فرماندار «رومیشکان» – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، در این زمان شنبه مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم استاندار برگزار شد romschkan این دیدار همراه خود حضور «بهرام ستاری» مشاور سیاسی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری لرستان برگزار شد.

حاکم رومیشکان معرفی شد

{در این} مراسم «الستی» طی حکمی «سید مصطفی موسوی» را شناخته شده به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد romschkan راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات «نعمت دستیری» فرماندار سابق romschkan پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش شد.

حاکم رومیشکان معرفی شد

حضور در گلزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارج نهادن به مقام شامخ شهدا romschkanاجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان «بهرام ستاری» بازدید به این شهرستان بود.