حجت الاسلام رحیمیان درگذشت آیت الله ریشهری را آسایش اظهار داشت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محتوای متنی پیام حجت الاسلام رحیمیان تولیت مسجد کامل جمکران به رئوس مطالب زیر است:

“به تماس گرفتن خدا
ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت
خبر درگذشت مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالم انقلابی آیت الله محمدی الریشهری موجب تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر فراوان شد.

مجاهدت خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر این عالم عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یار عجیب و غریب حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب در مناصب خطیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها آموزشی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجتناب کرده اند جمله تالیفات ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار احیا شده. میراث گرانبهای سالیان متمادی اجتناب کرده اند اهل بیت علیهم السلام یادگار ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادشان روی زمین اسلام ابدی شد.

در کل بیش اجتناب کرده اند پنجاه سال آشنایی نزدیک همراه خود این عالم مجاهد اجتناب کرده اند زمان تجزیه و تحلیل در نجف به همان اندازه کنون، آشکارترین مشخصه های اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت را در انجام وظایف الهی یافتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این توضیح دادن آثار ابدی این تقوا دنیا مصداق بارز داناترین نیکوکاران است.

اینجانب ضایعه درگذشت این بزرگوار را به بازماندگان خداوند متعال (ارواحنا فداه)، رئیس معظم، حوزویان، طلاب، کنجکاوی مندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان مکرمشان آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علو درجات آن مرحوم را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.
خداوند او را به رحمت واسعه شخصی عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهشت ​​های وسیعش ساکن شود

تولیت مسجد کامل جمکران
محمد حسن رحیمیان »