خبرگزاری مهر اجتناب کرده اند ورود قایق های مسافربری به بنادر هرمزگان جلوگیری کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مقی زاده اظهار داشت: همراه خود تجزیه و تحلیل الگوهای جوی این طوفان همراه خود سرعت حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت سواحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنادر غرب استان خلیج تابان، مقام، آفتاب، چارک، حسینه، بندرلنگه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر غربی استان متاثر احتمالاً خواهد بود.. می دهد.

مکی زاده خاطرنشان کرد: مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران کشتی کروز ایده ها امنیت را در سفرهای دریایی رعایت کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند نشستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر زدن در جزایر غیرمسکونی (چیدر، هندورابی، فرور) اجتناب کرده اند بروز حوادث دریایی جلوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش یابد.

وی خاص کرد: ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد جزایر غربی استان نیازهای غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی شخصی را سریعتر تامین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خروج مبتلایان اجتناب کرده اند جزایر این سیستم ریزی کنند.

معاون دریانوردی اداره کل بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: استفاده اجتناب کرده اند شناورهای مسافری، اوقات فراغت، ساحلی، صیادی، تجاری سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی در ایام طوفان ممنوع است.