خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر: همسایه الصفاری شامگاه چهارشنبه در گفتگو همراه خود اصحاب رسانه همراه خود ردیابی به وضعیت فعلی محورهای مواصلاتی استان گیلان گفت: در جاری حاضر تردد در محورهای گیلان روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است.

وی همراه خود دقیق اینکه بازدید کنندگان سایت درگاه گیلان در شهرستان رودبار گزارش شده است، افزود: وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است.

سرهنگ صفاری همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۵۵۲ هزار خودرو وارد گیلان شده است، افزود: این انواع نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۵ نسبت افزایش داشته است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه {در این} مدت ۴ نفر بر تأثیر تصادفات بزرگراه ای در محورهای استانداری جان باختند، ذکر شد: در همین مدت ۶۹ نفر {در این} تصادفات مجروح شدند.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی گیلان رعایت نکردن سرعت مطمئنه، عدم ملاحظه به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار را اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند اجزا تصادفات رانندگی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: حدود ۵۷۰۰ سرباز در قالب گروه های انتظامی، پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پلیس به مسافران شرکت ها حاضر می تدریجی.