خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، نیروی کار های سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی در در اطراف بازگشت مرحله مقدماتی جام جهانی حضور دارند. ۲۰۲۲ قطر در نیمه اول به مصاف هم سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدار همراه خود شیوع عالی بر صفر کره جنوبی به بالا رسید. او “سان هیونگ مین” (۲ + ۴۵) را برای کره به ثمر رساند.

عکسها نیمه اول این دیدار به رئوس مطالب زیر است:

تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
تصاویری از بازی ایران و کره جنوبی
?
?