خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند العهد، دارایی ها عراقی اجتناب کرده اند منقل زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل زدن مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد توسط معترضان خبر دادند.

به آموزش داده شده است دارایی ها عراقی، نشانه در عمق در برابر این مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد، اظهارات توهین آمیز آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع را محکوم کرد.

تلگرامی صابر نیوز گزارش داد کدام ممکن است معترضان همراه خود سردادن شعارهای «ارجاعات مذهبی جاده زرشکی ماست» مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد را به منقل کشیدند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است «نایف الکردستان» یکی اجتناب کرده اند چهره های تکیه کن به حزب دمکرات، توئیتی فوق العاده جنجالی آشکار کرد کدام ممکن است پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک گروه های شیعه را برانگیخت.

حزب دمکرات کردستان عراق نیز در ادعا ای مدعی شد کدام ممکن است نایف کردستان عضو حزب دمکرات نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نزدیک هر دو نزدیکی همراه خود حزب دمکرات کردستان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توئیت وی بیانگر دیدگاه های خصوصی وی است.

دارایی ها عراقی گفتن کردند کدام ممکن است وزارت ملت اقلیم کردستان عراق در پاسخ به توئیت توهین آمیز علیه مراجع مذهبی، تصمیم بازداشت نایف الکردستان را صادر کرد.