خبرگزاری مهر: اهدای عضو فرد مبتلا از دست دادن زندگی مغزی در نیشاپوری به ۳ نفر جان داد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار داشت: اولین اهدای عضو در سال جاری در دانشکده علوم پزشکی مشهد، جان سه فرد مبتلا نیازمند عضو اجتناب کرده اند اهداکننده از دست دادن زندگی مغزی را نجات داد.

سرپرست واحد فراهم تدریجی اعضای پیوندی دانشکده علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین تکنیک اهدای عضو اجتناب کرده اند اهداکننده از دست دادن زندگی مغزی محمد علیپور ۵۹ ساله اجتناب کرده اند بیمارستان حکیم نیشاپور به حداقل یک واحد منتقل شد. فراهم تدریجی اعضای پیوند شده به وسط پیوند اعضا دانشکده مشهد وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تایید خانوار، سطوح اهدای عضو را انجام داد.

وی افزود: کبد خشمگین یاد محمد علیپور برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز کشتی شد.

خلقی اظهار داشت: قرنیه های مرحوم محمد علی پور برای پیوند به موسسه مالی توجه دانشکده علوم پزشکی مشهد کشتی شد.