خبرگزاری مهر: ایجاد پایگاه جهاد تبیان در جزیره خارگ | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمدرضا دشتی زاده در گفتگو همراه خود خبرنگار اردیبهشت آر وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به شرایط خاص این جزیره در بخش های نشاط، مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی کدام ممکن است جهادگران در بخش خدمت رسانی {در این} جزیره انجام دادند، باید به جهاد ملاحظه ویژه ای شود. ” تابین {در این} جزیره «گام دوم انقلاب است.

وی افزود: جزیره سطح شناخته شده به عنوان وسط ثقل اقتصاد ایران اسلامی بیان نشده های متنوع در بخش جهاد موجود است کدام ممکن است مسئولان ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها باید به آن تمرکز ویژه داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته فوق العاده مهم در جهاد تبیین این سیستم است. Rizeتمرکز بر، ارتباطات از حداکثر، ترتیب اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده، قالب های جدید، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری.

جیب ها شخصی سطح بی نظیر: مختص اردوگاه جهاد الطبین در جزیره سطح روی نخبگان هدف اصلی کنید خارش دار در راستای حرکت به منویات رئیس معظم انقلاب در راستای تبیین ارائه دهندگان حاضر شده در بخش نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به سمت مردمان صبور این جزیره.