خبرگزاری مهر: ایران همراه خود «سیستم اقتصادی مخفی» تحریم ها را در اطراف می زند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه اقتصاددانان، امین محمودی: در کل این سال ها متنوع اجتناب کرده اند مسئولان رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مقامات دوازدهم امتحان شده کرده اند همراه خود فضاسازی، تصویب لوایح چهارگانه کارگروه ویژه اقدام پولی ملت را تسهیل کنند.

اجتناب کرده اند این رو همواره عدم عضو شدن در به FATF را یکی اجتناب کرده اند توضیحات مشکلات کنونی اقتصاد ایران عنوان می کنند، با این حال این اشخاص حقیقی تضمینی نداده اند کدام ممکن است در صورت پذیرش FATF، ایران به جامعه سوئیفت ورود داشته باشد.

منتقدان استدلال کرده‌اند کدام ممکن است در غیاب پادمان‌ها، بیشتر است راهبردهای در اطراف زدن تحریم‌های حال آشکار کردن نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزانه‌داری آمریکا همراه خود تحریم‌های جدید بر خرید و فروش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواله‌های ایران بدتر کردن نشود.

به نظر می رسد مانند است از دوام در مخالفت با عضو شدن در به FATF با بیرون این سیستم صورت نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال موافقان انصافاًً اصلی {بوده است}، به منظور که اکنون متنوع اجتناب کرده اند کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران آمریکایی اذعان کرده اند کدام ممکن است ایران توانسته است اجتناب کرده اند طریق عالی سیستم اقتصادی مخفی تحریم ها را در اطراف بزند. دستاورد نیازها مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مقاومتی آن نیازهای تجاری ایران را برآورده کرده است.

وال استریت ژورنال به تفصیل گزارش داد: اظهارات سیاستمداران غربی، افسران اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد موثق آرم می دهد کدام ممکن است ایران دارای عالی سیستم بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی فوق محرمانه برای اداره کردن خرید و فروش تعداد انگشت شماری میلیارد دلاری همراه خود سایر کشورهایی است کدام ممکن است از نزدیک توسط ایران تحریم شدند. مقامات. آمریکا.

این تکنیک مخفی پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی تهران را قادر می سازد به همان اندازه محاصره مالی شخصی را به سادگی تحمل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان اهرمی در مذاکرات هسته ای استفاده تدریجی.

این تکنیک پیچیده پولی برای ادغام کردن حساب‌هایی در موسسه مالی‌های تجاری خارجی، نمایندگی‌های وکالتی سند‌شده در خارج اجتناب کرده اند ایران، نمایندگی‌هایی کدام ممکن است خرید و فروش بوتلگ انجام می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی اتاق پایاپای خانه است کدام ممکن است به ملت کمک می‌تدریجی به سادگی همراه خود فشارهای دولتی مقابله تدریجی. در برابر این عضو شدن در به هماهنگی هسته ای ۲۰۱۵ از دوام کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شخصی زمان بخرید به همان اندازه به بهبود این سیستم هسته ای شخصی در حالی کدام ممکن است همراه خود گروه ۱+۵ مذاکره می تدریجی، شکسته نشده دهید.

افسران سیاسی می گویند همراه خود آزادی ۲ جاسوس انگلیسی اجتناب کرده اند جمله نازنین زاغری در روزهای جدیدترین پیش بینی داشتند کدام ممکن است هماهنگی بالقوه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱+۵ در تعدادی از روز بلند مدت آخرین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف در جاری بدست آوردن به این موضوع بودند. نزدیک تر. تخفیف تاریخی

تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در سال های جدیدترین آنقدر اقتصاد ایران را همراه خود مشکلاتی مواجه کرده است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد ریال (پول ایران) از نزدیک کاهش یافته است است.

به آموزش داده شده است افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران مالی جهان؛ افزایش خرید و فروش خارجی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مرحله آن در گذشته اجتناب کرده اند اعمال تحریم های غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سه سال خم شدن، کاهش از حداکثر فشارهای سیاسی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگاه ایران در مذاکرات همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها به ایران کمک کرد.

دیپلمات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران اطلاعاتی غربی موفقیت ایران در در اطراف زدن تحریم‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری را تایید کرده‌اند کدام ممکن است اظهارات بین‌المللی آرم می‌دهد در حالی کدام ممکن است در شرایط کنونی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا جستجو در مجازات روس‌ها همراه خود تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌ها هستند. مقامات به اوکراین حمله می تدریجی.

حمله روسیه به اوکراین باعث شد به همان اندازه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا موسسه مالی های غول پیکر روسیه را اجتناب کرده اند خرید و فروش دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو منع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های موسسه مالی مرکزی روسیه را در خارج اجتناب کرده اند ملت ممنوع کنند.

به دلیل، اجتناب کرده اند زمان حمله روسیه به اوکراین، روبل ۱۳ سهم اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد شخصی را در مخالفت با دلار اجتناب کرده اند انگشت داده است. همزمان، مقامات بایدن اجتناب کرده اند روسیه خواست به همان اندازه در فینال در اطراف مذاکرات در وین همراه خود هدف احیای این هماهنگی همکاری تدریجی.

بر ایده اسناد به انگشت آمده توسط افسران غربی، سیستم بانکی مخفی ایران به رئوس مطالب زیر حرکت می تدریجی:

موسسه مالی های ایرانی به نمایندگی هایی کدام ممکن است {به دلیل} تحریم های آمریکا اجتناب کرده اند صادرات هر دو واردات آنها اجتناب کرده اند ایران منع شدند ارائه دهندگان حاضر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نمایندگی های تابعه این نمایندگی های خارجی برای اداره کردن خرید و فروش تحریم شده توسط آمریکا در ایران مداخله می کنند.

این نمایندگی‌ها نمایندگی‌هایی را در خارج اجتناب کرده اند ایران راه‌اندازی می‌کنند به همان اندازه شناخته شده به عنوان مشاور تجار ایرانی ورزش کنند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود مصرف کنندگان خارجی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالاهای ایرانی هر دو فروشندگان کالا تصویر تبدیل می شود به همان اندازه اجتناب کرده اند طریق حساب هایی کدام ممکن است در موسسه مالی های خارجی تحمیل تبدیل می شود، کالاهای شخصی را به ارزهایی شبیه دلار، یورو هر دو سایر ارزهای خارجی وارد ایران کنند.

به آموزش داده شده است برخی افسران، بخشی اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی ایران توسط اشخاص حقیقی هر دو به اصطلاح پیک های اتحادیه اروپا تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است وجوه صادراتی ایرانی را کدام ممکن است در حساب دلالان هر دو وکلای ایرانی به خارج اجتناب کرده اند ملت ذخیره شده است است، قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایران قاچاق می کنند.

این در حالی است کدام ممکن است به آموزش داده شده است افسران غربی، متنوع اجتناب کرده اند پول صادرات کالاهای ایرانی اجتناب کرده اند جمله نفت در حساب موسسه مالی های خارجی باقی {می ماند}. طبق گفتن موسسه مالی مرکزی، واردکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان ایرانی باید ارزهای شخصی را تجارت کنند کدام ممکن است این امر عمدتاً اجتناب کرده اند طریق سامانه نما موسسه مالی مرکزی انجام می‌شود.

پیش بینی {می رود} ایران در صورت مذاکره مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت کشورهای بریکس، برای عجله نفت بیشتری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازارهای جهانی در دسترس بودن تدریجی به همان اندازه درآمد بیشتری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اجتناب کرده اند تحریم های در سراسر جهان علیه روس ها کمتر از استفاده را ببرد.

همراه خود این جاری، افسران غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی ایرانی ها توده ها آموزش داده شده است اند کدام ممکن است زیرساخت های پولی مخفی ایران ناکارآمد، پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل فساد است، با این حال حتی وقتی هماهنگی برجام به ایران اجازه دهد کدام ممکن است به طور مناسب همراه خود اقتصاد جهانی روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی داشته باشد، همه چیز دوباره همینطور است. بعید است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های غربی {به دلیل} اولویت‌هایشان با اشاره به افزایش پولشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های پولی آتی علیه این ملت، برای عجله وارد خرید و فروش همراه خود ایران می‌شوند.

افسران غربی می گویند سیستم اقتصادی مخفی ایرانیان به قدری خوشایند حرکت کرده است کدام ممکن است تولید دیگری افسران ایرانی اکنون قصد دارند آن را {به بخشی} ابدی اجتناب کرده اند اقتصاد کشورشان تغییر کنند، ۹ تنها برای حفاظت اجتناب کرده اند ایران در مخالفت با تحریم های بالقوه بلند مدت، اما علاوه بر این برای انجام خرید و فروش با بیرون نظارت سایر ملت ها. .

عالی مقام غربی برای سیستم اقتصادی مخفی ایرانیان اظهار داشت: «آن یک است عملیات پولشویی دولتی بی سابقه است.

مبانی آمریکا، موسسه مالی های خارجی را اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند دلار آمریکا در معاملاتی کدام ممکن است واشنگتن بر آنها تحریم کرده است، منع می تدریجی، شبیه ممنوعیت مشابهی برای خرید و فروش نمایندگی ها در بازارهای آمریکا.

علاوه بر این این، مبانی بومی موسسه مالی ها را ملزم می تدریجی کدام ممکن است استانداردهای در سراسر جهان کشتی همراه خود پولشویی را رعایت کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند هرگونه تخفیف ای کدام ممکن است در آن صاحبان خانه ذینفع شخصی را پنهان می کنند، اجتناب کنند.

فراتر اجتناب کرده اند این ممنوعیت قانونی، موسسه مالی‌های خارجی در صورت نقض تحریم‌های آمریکا هر دو برداشتن روابط همراه خود سیستم اقتصادی غرب موسوم به سوئیفت، خطر جریمه شدن توسط آمریکا را دارند.

هیئت ایرانی در گروه ملل به تقاضا ها برای اظهار تذکر با اشاره به سیستم اقتصادی پاسخ نداد. افسران ایرانی امتحان شده‌های علنی برای خنثی کردن کمپین فشار آمریکا همراه خود بهبود «اقتصاد مقاومتی» انجام داده‌اند.

وال استریت ژورنال تراکنش های پولی تعداد اندکی اجتناب کرده اند نمایندگی های تکیه کن به ایران را در ۶۱ حساب در ۲۸ موسسه مالی خارجی در چین، هنگ کنگ، سنگاپور، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات به قطعا ارزش آن را دارد تعداد زیادی میلیون دلار تجزیه و تحلیل کرد.

افسران اطلاعاتی غربی می گویند شواهدی مبنی بر پیشنهادات ایران به قطعا ارزش آن را دارد تعداد انگشت شماری میلیارد دلار موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ایران گستاخانه به معنی شخصی در تامین پولی خرید و فروش شخصی همراه خود در اطراف زدن تحریم ها خوشحال از می تدریجی.

غلامرضا مصباحی مقدم، یکی اجتناب کرده اند چهره‌های عالی سیاسی ایرانی نزدیک به رئیس ایران، ژانویه سال قبلی در یک واحد گفتگوی خشمگین در وب‌های اجتماعی اظهار داشت کدام ممکن است خرید و فروش پنهانی ایران (واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات) سالانه بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند کدام ممکن است کمیت پیشنهادات محرمانه ایرانی‌ها به همان اندازه سال ۲۰۲۲ به ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کالا کالاهای تحریمی در ملت در مدت کوتاهی ۲ برابر احتمالاً خواهد بود.

مصباحی مقدم در گفتگو همراه خود جامعه های اجتماعی اظهار داشت: تا حد زیادی صادرات ایران بنزین، فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی است کدام ممکن است همه آنها اجتناب کرده اند طریق این تکنیک پولی مخفی انجام تبدیل می شود.

صورت‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد نمایندگی ایرانی آرم می‌دهد کدام ممکن است چگونه تهران به طور مخفیانه درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌ها، فلزات، اجزا خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موارد را سند می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری واردات ماشین‌آلات تجاری، ارائه دهندگان نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا {الکتریکی} را برای حمایت اجتناب کرده اند خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد تامین می‌تدریجی. برای این ملت فوق العاده مهم است، این تکنیک پولی مخفی بر آن اجرا می شود.

این تکنیک پولی مخفیانه به سادگی درآمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی را کدام ممکن است ایران {برای حفظ} اقتصاد شخصی به آن است خواستن دارد اداره می تدریجی. به آموزش داده شده است دیپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی، همراه خود ورود اقتصاد ایران به دلار، یورو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارزهای خارجی کدام ممکن است خرید و فروش جهانی اجتناب کرده اند طریق آنها انجام تبدیل می شود، فشار بر پول سراسری ملت (ریال) مقیاس را کاهش می دهد.

افسران آمریکایی می گویند کدام ممکن است مفاد هماهنگی بازنگری شده برجام تقریباً درست مثل توافقنامه ۲۰۱۵ {خواهد بود}، اگرچه اگر مذاکرات به هر دلیلی شکست بخورد هر دو شکست بخورد، ایرانی ها می توانند ظرف شش ماه بنزین هسته ای کافی برای عالی بمب ساخت کنند.

در هماهنگی جدید، ایران در امتحان شده برای لغو تحریم‌های درمورد به بهبود این سیستم موشک‌های بالستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جستجو در امتیازاتی برای کاهش تحریم‌های آمریکا بیش اجتناب کرده اند امتیازاتی بود کدام ممکن است بر ایده هماهنگی در سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند.

بر ایده گزارش صندوق بین‌المللی پول، اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۰ به همان اندازه ۲۰۱۵، تحریم‌های مقامات اوباما خرید و فروش سالانه ایران را ۵۵ سهم کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۷۹.۷ میلیارد دلار رساند. این دلیل است حسن روحانی، رئیس جمهور اصلاح طلب ایران، در سال ۲۰۱۵ همراه خود انگیزه رفع مشکلات مالی ملت، توافقنامه هسته ای تحمل عنوان این سیستم کامل اقدام مشترک همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ توانایی جهانی تولید دیگری را در سال ۲۰۱۵ امضا کرد.

بر ایده گزارش فدرال رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق در سراسر جهان پول، همراه خود لغو تحریم ها، کالا نفت ایران در آن سال ۲ برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون بشکه در روز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ایران ۱۳ سهم انبساط کرد. بر ایده گزارش صندوق بین‌المللی پول، خرید و فروش ایران در سال ۲۰۱۷ یک بار دیگر به ۱۱۷.۵ میلیارد دلار افزایش کشف شد.

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا اجتناب کرده اند این هماهنگی خارج شد، این دلیل است مخالفان هماهنگی در مقامات آمریکا استدلال کردند کدام ممکن است این هماهنگی به ابعاد کافی معنی بلند مدت ایران برای تکمیل اورانیوم برای سلاح های هسته ای را محدود نمی شود.

ترامپ تحریم های لغو شده بر ایده هماهنگی ۲۰۱۵ را مجدداً اعمال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است تحریم های جدیدی کدام ممکن است او آن را «فشار حداکثری» خواند، فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد می تدریجی کدام ممکن است تهران باید به هماهنگی هسته ای بهتری همراه خود آمریکا انگشت یابد، اجتناب کرده اند جمله تجویز این سیستم بهبود شخصی. به ترتیب، موشک ایران اجتناب کرده اند مداخله جهان ای در ایران جلوگیری می تدریجی.

به همان اندازه سال ۲۰۱۹، پس اجتناب کرده اند لغو تحریم‌ها، صادرات نفت ایران از نزدیک کاهش کشف شد، از داده‌های صندوق بین‌المللی پول – بر ایده داده‌های مناسب ایران – آرم داد کدام ممکن است ذخایر ارزی این ملت برای خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور اقتصاد کاهش یافته است است.

افسران غربی می گویند برای رفع این ضرر، دیر یا زود موسسه مالی های ایرانی آغاز به استفاده اجتناب کرده اند نمایندگی های تابعه به تماس گرفتن نمایندگی های پیشگام هر دو پیشگام برای خرید و فروش همراه خود مشتریان شخصی کردند.

این نمایندگی‌های اصلی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها در گذشته اجتناب کرده اند اعمال مجدد تحریم‌ها توسط مقامات ترامپ راه‌اندازی شده‌اند، دارای محل کار صرافی همراه خود مشتریان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان نمایندگی‌های ایرانی هستند کدام ممکن است محل کار صرافی خارجی برای راه‌اندازی نمایندگان خارجی برای امتحان کردن این دارند. برای خریداران ایرانی شخصی خرید و فروش کنید.

به آموزش داده شده است دیپلمات های غربی، این برای انجام تراکنش های خارجی شخصی برای این نمایندگان در موسسه مالی های خارجی نیز حساب باز می کنند.

به آموزش داده شده است افسران غربی، مصرف کنندگان خارجی نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالاهای صادراتی ایران را به این حساب ها واریز می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های ایرانی اجتناب کرده اند دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوروی سپرده شده {در این} موسسه مالی ها برای تیز کردن قیمت واردات کالاهای می خواست شخصی استفاده می کنند.