خبرگزاری مهر برای فرزندان شهدای مدافع حرم سرود استقبال اجتناب کرده اند رئیس را اجرا می تدریجی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرود «خوش آمدید رئیس» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به سردار دلها «شهید سلیمانی» توسط فرزندان شهدای مدافع حرم استان تهران در قالب پویش سراسری «همراهان ایمن بازدید» اجرا شد. قلمرو لرستان در کیلومتر ۸ محور خرم آباد – اندیمشک.

این مهمانی به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ همه روزه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه ۱۷ همراه خود این سیستم های متنوع زیبایی شناختی، هنری، کمدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقایی برگزار تبدیل می شود.