خبرگزاری مهر: ترامپ اجتناب کرده اند هیلاری کلینتون شکایت کرد اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا علیه هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا شکایت کرد.

بر مقدمه این گزارش، ترامپ اجتناب کرده اند هیلاری کلینتون به اتهام همکاری همراه خود روسیه شکایت کرد.

شکایت ترامپ مدعی است کدام ممکن است کلینتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری دموکرات ها ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را به کمپین انتخاباتی مرتبط کرده اند کدام ممکن است در نتیجه تحقیقات فدرال بی مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغین شده است.