خبرگزاری مهر: تشکیل کمیته ویژه ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی در کردستان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل زاریکوشا چهارشنبه در مونتاژ ستاد راهداری استان در سنندج گفت: رئیس معظم انقلاب امسال را سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نامیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود ملاحظه به ساخت. تنها راه خروج اجتناب کرده اند بن بست است.”

وی افزود: کمیته ویژه ای در کردستان تکیه کن به شورای اشتغال برای پیگیری ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال تشکیل می دهیم.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: کردستان مملو اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای ناب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این قابلیت، بستر مورد نیاز برای ساخت محصولات دانشی است.

زری کوشا در شکسته نشده سخنان شخصی بر توافق بین تجهیزات های متولی راه های استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سردرگمی مسافران {به دلیل} نبود علائم کافی در بزرگراه ها، سؤال همه مسئولان را می طلبد، لذا کمبودها {در این} زمینه باید حیاتی باشد. در اسرع وقت بردن شود.»

وی افزود: بر مقدمه پیش سوراخ بینی های گروه هواشناسی در روزهای بلند مدت شاهد بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در مناطق به صورت جداگانه ای اجتناب کرده اند استانداری خواهیم بود.

استاندار کردستان ذکر شد: باید در خصوص وضعیت جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه های استان {اطلاع رسانی} کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود انجام شود به همان اندازه مسافران نوروزی همراه خود ضرر مواجه نشوند.