خبرگزاری مهر: سقوط اجتناب کرده اند قله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن خوب زوج در بدره | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد امیر حواسی ذکر شد: افسران مدیریت شهر {پر شده} {جستجو برای} تصمیم تلفنی اجتناب کرده اند شیوع خوب عامل پاییزی قله در کشاورزی در شهر {پر شده} به آنها اطلاع داده شده است.

وی افزود: بلافاصله تیمی اجتناب کرده اند ماموران پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت کلانتری به محل حادثه اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض رسیدن این ۲ مامور، ۲ کوهنورد {به دلیل} عمق جراحات وارده فوت کردند.

سرگرد حواسی ذکر شد: وجود از گرفتن دادستان {پر شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها مورد نیاز اجساد را صادر تدریجی برای ب سیر سطوح قانونی به پزشکی قانونی کشتی شد.