خبرگزاری مهر عربستان باید جدیت شخصی را برای صلح تدریجی تنبل | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المسیره، رئیس کارکنان مذاکره کننده در مقامات نجات سراسری یمن اظهار داشت: عربستان باید جدیت شخصی را برای صلح اجتناب کرده اند طریق کار با هم سازنده همراه خود ساختار صلح یمن تدریجی تنبل.

رژیم سعودی باید جدیت شخصی را برای صلح اجتناب کرده اند طریق کار با هم سازنده همراه خود ساختار صلح یمن ادعا شده اجتناب کرده اند سوی مهدی المشاط، رئیس شورای برتر سیاسی، پذیرش شومینه بس، تعمیر محاصره یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج نیروهای خارجی تدریجی تنبل. محمد عبدالسلام در صفحه توئیتر شخصی نوشت کدام ممکن است او را اجتناب کرده اند کشورمان ریختن کرده است.

وی افزود: به این انجمن صلح برقرار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان در فضایی آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند فشارهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی دانستن درباره راه رفع های سیاسی صحبت کرد.

گفتنی است، مهدی المشاط رئیس شورای برتر سیاسی یمن شامگاه شنبه همراه خود ادعا شومینه بس یکجانبه، اجتناب کرده اند توقف هدف توصیه عمق عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی عملیات ارتش در موجود در یمن به مدت سه روز خبر داد.