خبرگزاری مهر عربستان همراه خود حمایت آمریکا یمنی ها را می کشد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند یحیی المیادین شبان رئیس مجلس یمن در نامه ای خطاب به عدد اجتناب کرده اند روسای جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف اجتناب کرده اند تقاضا هیئت مدیره وی اجتناب کرده اند همکاری کشورهای عربی بخش خلیج فارس در برگزاری رایزنی های یمنی-یمنی در ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز تاسف کرد.

شبان وی در پیام شخصی تاکید کرد کدام ممکن است عربستان در امتداد طرف افراد یمن است ایمنی آمریکا همراه خود هواپیماها، موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام سلاح های ممنوعه در سراسر جهان شخصی می کشد. وی علاوه بر این تصویری اجتناب کرده اند صلح حاضر کرد تقاضا او عربستان سعودی به عنوان جایگزین اجتناب کرده اند تصویر دقیق قاتل افراد یمن انتقاد کرد.

رئیس مجلس نمایندگان یمن همراه خود خاص اینکه کشورش اجتناب کرده اند صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تسلیم عربستان حمایت می تدریجی، افزود: اگر عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای همکاری خلیج فارس در جاری مذاکره انتقادی هستند باید اجازه دهند تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری پایان یابد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره نوک کشف شد.»

شبان وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است شورای ایمنی، گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تکیه کن به آن است همراه خود این مثال برخورد کردند به {چه کسی} عدم خواهید کرد پاسخگو برای ملایم شده است کدام ممکن است پاسخگویی قانونی، اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی دارد.