خبرگزاری مهر: مجلس به حد نصاب نرسید/ انتخابات ریاست جمهوری به چهارشنبه موکول شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند داده هاشورای نمایندگان عراق برای انواع رئیس جمهور به حد نصاب نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای نمایندگان روز چهارشنبه گذشته تاریخی جدیدی را برای انواع رئیس جمهوری تصمیم گیری کردند.

دارایی ها خبری عراقی بر این باورند کدام ممکن است شکست نشست در امروز پارلمان عراق گواه بر امکانات، وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام کمیته توافق شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهنده تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح های . اتحاد در تحولات سیاسی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست چالش ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات {در این} ملت.

ابعاد تکل خزعلی دبیر کل جنبش سربندها اهل حق در عراق در {پاسخ به} این اصلاح گفتند: هیئت توافق شیعیان در راه گفتند. لوگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن آرزو را نمی پذیرد. در امروز منصفانه روز تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده ساز برای بازگرداندن الگو سیاسی به مسیر بی نظیر است.